Znaleziono 2 artykuły

Małgorzata Knap

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ocena przygotowania pielęgniarki do zadań edukacyjnych w placówkach lecznictwa zamkniętego Małgorzata Knap s. 27-36
Edukacja w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opiece : kształcenie podyplomowe pielęgniarek anestezjologicznych na terenie województwa świętokrzyskiego Małgorzata Knap s. 63-71