Znaleziono 1 artykuł

Krystyna Klimowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Koncepcja rzeczywistości w >>Wertepach<< i >>Czarnym potoku<< Leopolda Buczkowskiego", Krystyna Klimowska, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.68, Prace Historycznoliterackie VII, Kraków 1978 : [recenzja] Zbigniew Kloch Krystyna Klimowska (aut. dzieła rec.) s. 255