Znaleziono 5 artykułów

Michał Klimecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Lwów : w obronie miasta i południowo-wschodniej granicy 1918-1920 i 1939 r. Michał Klimecki s. 39-70
Legoiny Polskie na Wołyniu 1915-1916 Michał Klimecki s. 107-123
"Polska technika wojskowa do 1500 roku", pod red. Andrzeja Nadolskiego, Warszawa 1994 : [recenzja] Michał Klimecki Andrzej Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 170-172
"Galicja Wschodnia 1920", Michał Klimecki, Warszawa 2005, Dom Wydawniczy "Bellona", ss. 225 : [recenzja] Marcin Stasiewicz Michał Klimecki (aut. dzieła rec.) s. 204-208
Nowe spojrzenie na polskie powstania narodowe Michał Klimecki Janusz Wojtasik (aut. dzieła rec.) s. 397-400