Znaleziono 5 artykułów

Edyta Klimaszewska-Drabot

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Excavation on Saffi Island Sites 7, 48 and 32 : Preliminary Report, 2004 Edyta Klimaszewska-Drabot Artur Obłuski s. 329-337
Neolithic to Napaton Pottery from Uli Island : Preliminary Report Edyta Klimaszewska-Drabot s. 357-368
The Pottery from Four Tumuli Graves in El-Zuma (2009) Ewa Czyżewska Edyta Klimaszewska-Drabot s. 361-376
Early Makuria Research Project : The Pottery Edyta Klimaszewska-Drabot s. 477-491
Pottery from the Cemetery in El-Zuma (2007 Season) Edyta Klimaszewska-Drabot s. 480-487