Znaleziono 12 artykułów

Ewa Klima

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Państwo : historia idei Ewa Klima s. 3-20
Geografia domu : mieszkanie w bloku Ewa Klima s. 19-36
Polityka regionalna i współpraca transgraniczna w świetle działań instytucji europejskich Ewa Klima s. 23-41
Struktury kościoła rzymskokatolickiego w Polsce Ewa Klima s. 45-77
Postrzeganie mniejszości : raport z badań Ewa Klima Kinga Sekerdej Maciej Sekerdej s. 53-72
Ludność rdzenna : Aborygeni australijscy Anna Janiszewska Ewa Klima s. 57-88
Projekty infrastrukturalne na obszarach Natura 2000 : przykład gminy Świętajno Anna Janiszewska Ewa Klima Agnieszka Rochmińska s. 141-157
Kościół w małym mieście na przykładzie Brzezin i Aleksandrowa Łódzkiego Anna Janiszewska Ewa Klima s. 149-170
"Architektura i sacrum", C. Humphrey, P. Vitebsky, Warszawa 2005 : [recenzja] Ewa Klima C. Humphrey (aut. dzieła rec.) P. Vitebsky (aut. dzieła rec.) s. 163-164
"Rola zespołów parafialnych w kształtowaniu przestrzeni miejskiej na obszarze aglomeracji łódzkiej w latach 1945-2006 : krajobraz sakralny", M. Grymin, 2009 : [recenzja] Ewa Klima M. Grymin (aut. dzieła rec.) s. 163-164
"Portrety i autoportret : Polacy o sobie, innych narodach, Europie i Unii Europejskiej", K. Romaniszyn (red.), Kraków 2005 : [recenzja] Ewa Klima K. Romaniszyn (aut. dzieła rec.) s. 212-214
"Interpretacja materiałów wizualnych : krytyczna metodologia badań nad wizualnością", G. Rose, Warszawa 2010 : [recenzja] Ewa Klima Gillian Rose (aut. dzieła rec.) s. 281-282