Znaleziono 2 artykuły

Marcin Klaja

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo od redakcji Anna Chęćka-Gotkowicz Marcin Klaja s. 9-10
"Aesthetic Sexuality. A Literary History of Sadomasochism", R. Byrne, New York–London–New Delhi–Sydney 2013 : [recenzja] Marcin Klaja R. Byrne (aut. dzieła rec.) s. 173-175