Znaleziono 5 artykułów

Jerzy Kisielnicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Technologia informacyjna jako narzędzie wspomagania systemu zarządzania : analiza trendów Jerzy Kisielnicki s. 13-23
Wzrost kapitału intelektualnego jako wynik polityki innowacyjnej organizacji Jerzy Kisielnicki s. 19-36
O pewnych teoretycznych problemach centralizacji i decentralizacji zarządzania rozpatrywanych z punktu widzenia projektowania systemów informatycznych Jerzy Kisielnicki s. 141-147
Etyka w organizacjach wirtualnych i tradycyjnych Jerzy Kisielnicki Tomasz Ochinowski s. 197-207
Repozytoria projektu SYNAT jako nowe możliwości pozyskiwania wiedzy dla systemów edukacyjnych Jerzy Kisielnicki s. 219-228, 285