Znaleziono 10 artykułów

Marcin Kazimierczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wolność zrzeszania się jako element społeczeństwa obywatelskiego Marcin Kazimierczuk s. 21-34
Zasady funkcjonowania państwa podczas stanu klęski żywiołowej w III RP Marcin Kazimierczuk s. 85-93
Wolność zrzeszania się w związkach zawodowych oraz zakres jej ograniczenia w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku Marcin Kazimierczuk s. 99-116
Pojęcie, istota oraz źródło wolności i praw człowieka Marcin Kazimierczuk s. 101-114
Współpraca polityczna i gospodarcza państw Grupy Wyszehradzkiej w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej Marcin Kazimierczuk s. 103-113
Wolność tworzenia i działania związków zawodowych jako cecha ustroju Rzeczypospolitej Polskiej Marcin Kazimierczuk s. 109-124
Wolność zrzeszania się w związki zawodowe w systemie Rady Europy Marcin Kazimierczuk s. 113-126
Zarys oświeceniowej doktryny wolnomularstwa Marcin Kazimierczuk s. 161-167
Zasady funkcjonowania państwa podczas stanu wojennego Marcin Kazimierczuk s. 163-172
Zakres podmiotowy konstytucyjnej wolności zrzeszania się w związkach zawodowych Marcin Kazimierczuk s. 181-195
    Zacytuj
  • Udostępnij