Znaleziono 2 artykuły

Ludmiła Kazakowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z powierzchniowych badań terenowych prowadzonych w okolicach antycznego miasta Tanais Tatiana Arseniewa Sergiej Iljaszenko Ludmiła Kazakowa Swietłana Naumienko Tomasz Scholl s. 11-12
Sprawozdanie z kampanii wykopaliskowej przeprowadzonej na terenie zachodniej nekropolii Tanais w sezonie 1999 Tatiana Arseniewa Ludmiła Kazakowa Krzysztof Misiewicz Swietłana Naumienko Ewa Omernik Karol Piasecki Tomasz Scholl s. 13-16