Znaleziono 5 artykułów

Tomasz Katafiasz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Formacje wojskowe o rodowodzie harcerskim w wojnie 1920 r. Tomasz Katafiasz s. 49-79
Czyn niepodległościowy polskiego skautingu w latach I wojny światowej Tomasz Katafiasz s. 113-150
Wojskowa myśl naukowo-techniczna i wynalazczość Wielkiej Emigracji (do 1878 roku) Tomasz Katafiasz s. 127-162
Inwentaryzacja pozostałości nowożytnej twierdzy kołbrzeskiej XVIII-XX w. Tomasz Katafiasz Andrzej Przytarski s. 226-235
Zagadnienia badań nad polskimi osiągnięciami w dziedzinie techniki rakietowej w XIX w. Tomasz Katafiasz s. 379-396