Znaleziono 4 artykuły

Monika Karwacka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polskie badania nad krytyką literacką Vladimira Nabokova Monika Karwacka s. 61-70
Nabokov - projekt Literatura Monika Karwacka s. 83-91
Don Kichot Cervantesa w krytyce rosyjskiej i polskiej : na materiale prac Vladimira Nabokova i Zofii Szmydtowej Monika Karwacka s. 113-120
Bajki o krytyce : Andriej Nemzer − „król” współczesnej krytyki literackiej w Rosji Monika Karwacka s. 203-211