Znaleziono 9 artykułów

Antoni Kakareko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z prac nad spuścizną Andrzeja Bukowskiego w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego Angelika Dąbal Antoni Kakareko s. 75-76
Kolekcje warsztatowe dotyczące problematyki kulturalno-literackiej na Wybrzeżu Gdańskim i Pomorzu Antoni Kakareko s. 76-85
Z prac nad spuścizną Andrzeja Bukowskiego w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego : (cz. 3: kolekcje warsztatowe dotyczące czasopiśmiennictwa, literatury oraz biografistyki i leksykografii Pomorza i Kaszub) Antoni Kakareko s. 89-112
Z prac nad spuścizną Andrzeja Bukowskiego w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego (cz. 2) Antoni Kakareko Jadwiga Łuszczyńska s. 113-135
Z prac nad spuścizną Andrzeja Bukowskiego w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego Angelika Dąbal Antoni Kakareko s. 131-163
Z prac nad spuścizną Andrzeja Bukowskiego w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego : kolekcje warsztratowe dotyczące Hieronima Derdowskiego, Izydora Gulgowskiego, ks. Leona Heyke, Jana Karnowskiego, Władysława Pniewskiego i Franciszka Sędzickiego Antoni Kakareko s. 177-189
Z prac nad spuścizną Andrzeja Bukowskiego w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego Angelika Dąbal Antoni Kakareko s. 179-180
57 biograficznych kolekcji warsztatowych dotyczących osób zasłużonych dla Pomorza, Kaszub oraz Warmii i Mazur Antoni Kakareko s. 181-199
Andrzeja Bukowskiego widzenie tożsamości pomorsko-kaszubsko-polskiej : trzy przyczynki źródłowe Antoni Kakareko s. 227-243