Znaleziono 2 artykuły

Salezy Kafel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Wczesne źródła franciszkańskie", zebr. i zred. o. Salezy Kafel OFMCap., przetł. z jęz. łac. zespół, Warszawa 1981 : [recenzja] Wojciech Fałkowski Salezy Kafel (aut. dzieła rec.) s. 393-395
"Antologia mistyków franciszkańskich, t. I: Wiek XIII", zebr. i zred. o. Salezy Kafel, Warszawa 1985 : [recenzja] Rafał Karpiński Salezy Kafel (aut. dzieła rec.) s. 835-836