Znaleziono 9 artykułów

Sylwia Kaczmarek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Post-industrial areas in modern cities Sylwia Kaczmarek s. 39-46
Pragmatyczne znaczenie literackich opisów podróży we współczesnym zarzadzaniu gospodarką turystyczną Karolina Buczkowska Sylwia Kaczmarek Jacek Kaczmarek Andrzej Kowalczyk Zygmunt Kruczek Armin Mikos von Rohrscheidt Paweł Różycki s. 45-48
Szanse Polski jako destynacji turystyki kulturowej Karolina Buczkowska Sylwia Kaczmarek Jacek Kaczmarek Andrzej Kowalczyk Zygmunt Kruczek Armin Mikos von Rohrscheidt Paweł Różycki Andrzej Stasiak Klaudiusz Święcicki s. 48-61
Wspólna polityka Unii Europejskiej jako całości w odniesieniu do turystyki kulturowej Karolina Buczkowska Sylwia Kaczmarek Andrzej Kowalczyk Kazimiera Orzechowska-Kowalska Paulina Ratkowska Armin Mikos von Rohrscheidt Paweł Różycki s. 63-68
Changing marriage and divorce rate in Poland compared to other EU countries Tomasz Barański Sylwia Kaczmarek s. 87-102
Łódź : sposób zarządzania miastem : spojrzenie brytyjskie Sylwia Kaczmarek Craig Young s. 91-111
Przekształcenia przestrzenne i funkcjonalne obszarów przemysłowych w miastach brytyjskich : przykład Doków w Londynie Sylwia Kaczmarek s. 125-134
Powiązania przestrzenne, społeczne i ekonomiczne w regionie łódzkim : rejon Poddębice-Turek Sylwia Kaczmarek Jacek Kaczmarek s. 183-197
Miłość przebaczająca i jednocząca w świetle Homilii na Ewangelię wg św. Mateusza św. Jana Chryzostoma Sylwia Kaczmarek s. 213-244