Znaleziono 9 artykułów

Stanisław Kaczmarczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podstawowa klasyfikacja komunikacji marketingowej Stanisław Kaczmarczyk s. 33-43
Zastosowanie badań marketingowych do pozycjonowania produktów Stanisław Kaczmarczyk s. 79-93
Przygotowanie akceptacyjnych badań marketingowych prototypów nowych produktów Stanisław Kaczmarczyk s. 123-133
Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem jako proces doskonalenia biznesu Stanisław Kaczmarczyk s. 207-220
Marketing w województwie pomorskim na początku drugiej dekady XXI wieku na tle marketingu w kraju Stanisław Kaczmarczyk s. 279-291
"Nysa - zabezpieczenie zabytków", Stanisław Kaczmarczyk, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. X, 1948, z. 2 : [recenzja] Stanisław Kaczmarczyk (aut. dzieła rec.) s. 283
Wstępne badania marketingowe w cyklu innowacyjnym nowego opakowania Stanisław Kaczmarczyk s. 321-331
Badania cen nowych produktów Stanisław Kaczmarczyk s. 435-449
Badania marketingowe na etapie wstępnej eliminacji pomysłów na nowe produkty Stanisław Kaczmarczyk s. 473-483