Znaleziono 5 artykułów

Robert Kłaczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przemiany ustrojowe w Federacji Rosyjskiej na tle ostatnich wydarzeń politycznych Robert Kłaczyński s. 24-35
Znaczenie surowców energetycznych dla rosyjskiej gospodarki, społeczeństwa oraz sfery stosunków zewnętrznych : bilans zysków i strat Robert Kłaczyński s. 101-120
Problem delimitacji granic oraz współpracy gospodarczej w relacjach polsko-radzieckich w latach 1945-1956 Robert Kłaczyński s. 133-143
Rosja wobec jednoczącej się Europy Robert Kłaczyński s. 167-184
Gruzja po rewolucji róż Robert Kłaczyński s. 215-226