Znaleziono 1 artykuł

Alâksandr Kìklevìč

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie i konceptualizacja w semantyce konigtywnej Alâksandr Kìklevìč s. 41-58