Znaleziono 1 artykuł

Alina Dorota Jarząbek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zadania rozwijające kompetencję międzykulturową w podręcznikach do języka niemieckiego w gimnazjach = Tasks developing intercultural education in handbook for teaching German in junior high school Alina Dorota Jarząbek s. 51-69