Znaleziono 4 artykuły

Joanna Januszewska-Jurkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Epilog wspólnoty polsko-białoruskiej : organizatorzy i przywódcy antybolszewickiego oporu na pograniczu polsko-białoruskim w latach 1920-1922 Joanna Januszewska-Jurkiewicz s. 41-58
Razem czy osobno? : narody zamieszkujące Wileńszczyznę wobec perspektywy samostanowienia po I wojnie światowej (do początku 1920 roku) Joanna Januszewska-Jurkiewicz s. 74-92
"Zaolzie w polityce rządu i opinii społeczeństwa polskiego (1925-1937)", Joanna Januszewska-Jurkiewicz, Katowice 2001 : [recenzja] Krzysztof Nowak Joanna Januszewska-Jurkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 188-193
"A State within a State? Jewish autonomy in Lithuania 1918-1925", Šarūnas Liekis, Vilnius 2003, Wydawnictwo Versus Aureus, ss. 242 : [recenzja] Joanna Januszewska-Jurkiewicz Šarūnas Liekis (aut. dzieła rec.) s. 225-237