Znaleziono 1 artykuł

Joanna Januszewska–Jurkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Zaolzie w polityce rządu i opinii społeczeństwa polskiego (1925–1937)”, Joanna Januszewska–Jurkiewicz, Katowice 2001 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Joanna Januszewska–Jurkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 239-243