Znaleziono 5 artykułów

Józef Janowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Łęki Dukielskie (przysiółek Łazy), pow. Krosno Józef Janowski s. 158-159
Czarnorzeki, pow. Krosno Józef Janowski s. 161
Trepcza, pow. Sanok Józef Janowski s. 311-312
Odrzykoń, pow. Krosno Maria Brykowska Józef Janowski s. 353-354
Odrzykoń - Zamek Górny, pow. Krosno Józef Janowski s. 419