Znaleziono 3 artykuły

Mieczysław Jankowiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Funkcje mitu w prozie Przybyszewskiego i Berenta", Mieczysław Jankowiak [w:] "Problemy literatury polskiej lat 1890-1939. Seria 1", pod red. H. Kirchner, Z. Żabickiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Mieczysław Jankowiak (aut. dzieła rec.) s. 200
"Ironia i fabuła. (Na przykładzie >>Lalki<<, >>Wesela<< i >>Próchna<<)", Mieczysław Jankowiak [w:] "Fabuła utworu literackiego. Rozprawy UMK", Toruń 1987 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Mieczysław Jankowiak (aut. dzieła rec.) s. 215
"Taniec Chochoła" czyli „ambiwalencja misterium i szopki" Andrzej Muchowicz Mieczysław Jankowiak (aut. dzieła rec.) s. 228-231