Znaleziono 1 artykuł

Bogumiła Janiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kowalewko, gm. Oborniki, woj. poznańskie. Stanowisko 3 Bogumiła Janiak Jacek Nowakowski Danuta Prinke Ewa Rajkowska s. 69