Znaleziono 18 artykułów

Franciszek Jakubczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O dokumentach pamiętnikarskich jako materiale źródłowym do socjologii Franciszek Jakubczak s. 68-90
Problem roli społecznej w socjologii współczesnej i w świetle dokumentów pamiętnikarskich Franciszek Jakubczak s. 81-102
Pół wieku badań nad rodziną chłopską w Polsce Franciszek Jakubczak s. 106-129
Badanie postaw wobec pracy kobiet w środowisku warszawskich metalowców Franciszek Jakubczak s. 124-129
Utworzenie Katedry Polityki Społecznej i Zakładu Socjologii w Instytucie Gospodarstwa Społecznego w Warszawie Franciszek Jakubczak s. 136-137
"Dzieła", t. 1-3, Ludwik Krzywicki, red. Jan Lutyński (t. 1), Henryk Holland (t. 2), Tadeusz Kowalik (t. 3), Warszawa 1957 : [recenzja] Franciszek Jakubczak Henryk Holland (aut. dzieła rec.) Tadeusz Kowalik (aut. dzieła rec.) Ludwik Krzywicki (aut. dzieła rec.) Jan Lutyński (aut. dzieła rec.) s. 157-158
Socjologiczne badania terenowe w Związku Radzieckim Franciszek Jakubczak s. 158-161
"O Ludwiku Krzywickim : studium społeczno-ekonomiczne", Tadeusz Kowalik, Warszawa 1959 : [recenzja] Franciszek Jakubczak Tadeusz Kowalik (aut. dzieła rec.) s. 158-160
Konkurs na pamiętniki młodzieży wiejskiej Franciszek Jakubczak s. 159-162
Radziecka bibliografia literatury pamiętnikarskiej Franciszek Jakubczak s. 161
"Fornalski trud i bój : wspomnienia z życia pracy i walki robotników rolnych 1918-1945", Warszawa 1960; "Nowe pamiętniki chłopów", Warszawa 1962 : [recenzja] Franciszek Jakubczak s. 162-164
Dyskusja na temat badań ankietowych Franciszek Jakubczak s. 164-169
Socjologia religii w "Euhemerze" Franciszek Jakubczak s. 164-155
"The Polish Peasant in Europe and America", t. 1-2, W. I. Thomas, F. Znaniecki, New York 1958 : [recenzja] Franciszek Jakubczak W. I. Thomas (aut. dzieła rec.) F. Znaniecki (aut. dzieła rec.) s. 169-174
"Instytut Gospodarstwa Społecznego 1920-1944 : przyczynek do historii instytucji naukowo-społecznych w Polsce", Tadeusz Szturm de Sztrem, Warszawa 1959 : [recenzja] Franciszek Jakubczak Tadeusz Szturm de Sztrem (aut. dzieła rec.) s. 204-207
"Pół wieku pamiętnikarstwa. Wybór i opracowanie", Stanisław Adamczyk, Stanisław Dyksiński, Franciszek Jakubczak, Warszawa 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Stanisław Adamczyk (aut. dzieła rec.) Stanisław Dyksiński (aut. dzieła rec.) Franciszek Jakubczak (aut. dzieła rec.) s. 256
Żywa historia tułactwa mieszkańców rubieży ostrołęckiej Franciszek Jakubczak s. 307-309
"Tu jest mój dom", wstęp Józefa Chałasińskiego, wyboru dokonali i przygotowali do druku: Józef Chałasiński, Bronisław Gołębiowski, Eugenia Łysiowa i Franciszek Jakubczak, Warszawa 1965 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Józef Chałasiński (aut. dzieła rec.) Bronisław Gołębiowski (aut. dzieła rec.) Franciszek Jakubczak (aut. dzieła rec.) Eugenia Łysiowa (aut. dzieła rec.) s. 425-428