Znaleziono 1 artykuł

Eugenio Izquierdo

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Research into the history of martial arts and combat sports in Spain: the Noticiarios y documentales (No-Do - News newsreels (1943-1981) Maria Teresa Gomez-Alonso Carlos Gutierrez-Garcia Eugenio Izquierdo Ander Jimenez-Landazuri s. 11-20