Znaleziono 8 artykułów

Jolanta Iwin-Garzyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Corporate tax in European Union and the theory of corporate finance Jolanta Iwin-Garzyńska s. 66-80
    Zacytuj
  • Udostępnij
Potencjał podatkowy MSP w Polsce Jolanta Iwin-Garzyńska s. 311-318
Wspólna skonsolidowana korporacyjna podstawa opodatkowania szansą rozwoju regionu Jolanta Iwin-Garzyńska s. 371-382
Podatek od towarów i usług a koszt kapitału własnego z emisji nowych akcji przedsiębiorstw polskich Jolanta Iwin-Garzyńska s. 383-389
Neutralność podatku od towarów i usług w aspekcie istoty podatku w małych przedsiębiorstwach na przykładzie zakupów środków trwałych sfinansowanych dotacją z funduszy unijnych Jolanta Iwin-Garzyńska s. 477-484
Przychody i koszty nieuznawane przez system podatku dochodowego w ocenie polskich przedsiębiorstw Jolanta Iwin-Garzyńska s. 579-589
Wspólna skonsolidowana korporacyjna podstawa opodatkowania dla małych i średnich przedsiębiorstw Jolanta Iwin-Garzyńska s. 594-602
Amortyzacja podatkowa jako instrument wspierania inwestycji małych przedsiębiorstw w Polsce Jolanta Iwin-Garzyńska s. 623-632