Znaleziono 4 artykuły

Linda Hutcheon

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historiograficzna metapowieść : parodia i intertekstualność historii Linda Hutcheon Janusz Margański (tłum.) s. 216-229
"Ironia, satyra, parodia-o ironii w użyciu pragmatycznym", Linda Hutcheon, Tłum. K.Górska"Pamiętnik Literacki" z.1 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Linda Hutcheon (aut. dzieła rec.) s. 233
Ironia, satyra, parodia - o ironii w ujęciu pragmatycznym Linda Hutcheon Krystyna Górska (tłum.) s. 331-350
"A Theory of Parody : the Teaching of Twentieth-Century Art Forms", Linda Hutcheon, New York and London 1985 : [recenzja] Janusz Margański Linda Hutcheon (aut. dzieła rec.) s. 407-413