Znaleziono 5 artykułów

Teresa Hejnicka-Bezwińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pojęcia stosowane w badaniach obiektywnych i subiektywnych warunków życia : analiza krytyczna Teresa Hejnicka-Bezwińska s. 71-79
Dynamika orientacji życiowych młodzieży (1978-1983) Teresa Hejnicka-Bezwińska s. 99-111
Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego Teresa Hejnicka-Bezwińska s. 118-125
Report from the 6th All-Poland Pedagogic Congress, 17–19 September 2007, Lublin Teresa Hejnicka-Bezwińska s. 147-155
Pedagogika wobec wyzwań „późnej nowoczesności” Teresa Hejnicka-Bezwińska s. 221-236