Znaleziono 7 artykułów

Andrzej Hajduk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zasada wierności Bogu i wierności człowiekowi w polskiej katechezie Andrzej Hajduk Zbigniew Marek s. 33-46
Biuletyn katechetyczny Marceli Cogiel Andrzej Hajduk Halina Koselak Władysław Kubik Marian Owoc s. 87-104
Biuletyn katechetyczny Andrzej Hajduk Bronisław Jakubiec Władysław Kubik s. 107-121
Biuletyn katechetyczny Andrzej Hajduk Władysław Kubik Zbigniew Marek s. 119-132
Biuletyn katechetyczny Karol Czachajda Andrzej Hajduk Władysław Kubik Anna Matelak s. 135-151
"Bóg w przedszkolu i w szkole : zarys katechezy przedszkolnej i wczesnoszkolnej", red. Zbigniew Marek, [b.m.] [b.r.] : [recenzja] Andrzej Hajduk Zbigniew Marek (aut. dzieła rec.) s. 247-249
"Katecheza i liturgia", Andrzej Hajduk, Kraków 1999 : [recenzja] Michał Stankiewicz Andrzej Hajduk (aut. dzieła rec.) s. 486-487