Znaleziono 3 artykuły

Przemysław Gut

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy możliwa jest wolność bez wolnej woli? Przemysław Gut s. 21-33
The Legacy of Spinoza : the Enlightenment According to Jonathan Israel Przemysław Gut s. 45-72
Zagadnienie wolności osoby ludzkiej w ujęciu Leibniza Przemysław Gut s. 53-72