Znaleziono 3 artykuły

Krzysztof Grygajtis

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwój osadnictwa tatarskiego w Wielkim Księstwie Litewskim do końca XV wieku Krzysztof Grygajtis s. 95-151
Etos sąsiedztwa : mniejszości narodowe w III Rzeczypospolitej (Ukraińcy, Łemkowie, Niemcy, Białorusini, Litwini) Krzysztof Grygajtis s. 139-182
"Historia Białorusi", Marceli Kosman, Wrocław 1979 : [recenzja] Krzysztof Grygajtis Marceli Kosman (aut. dzieła rec.) s. 323-325