Znaleziono 2 artykuły

Aleksander Gomola

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy Biblia mówi to, co mówi? Feministyczna interpretacja tekstu biblijnego Elisabeth Schüssler Fiorenzy Aleksander Gomola s. 43-51
"Bóg kobiet. Studium językoznawczo-teologiczne", Aleksander Gomola, Tarnów 2010 : [recenzja] Kalina Wojciechowska Aleksander Gomola (aut. dzieła rec.) s. 323-331