Znaleziono 4 artykuły

Tomasz Gołębiowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiany dziedzin działania byłych przedsiębiorstw handlu zagranicznego w świetle transformacji systemowej Tomasz Gołębiowski Małgorzata Lewandowska s. 48-71
Struktura własnościowa przedsiębiorstw a kooperacja w innowacjach Tomasz Gołębiowski Małgorzata S. Lewandowska s. 163-184
Kooperacja a sprawność marketingowa przedsiębiorstw na przykładzie polskich przedsiębiorstw przemysłu elektromaszynowego Tomasz Gołębiowski Małgorzata Lewandowska s. 202-224
Synergy in product and marketing innovations of Polish exporters - research outcomes Tomasz Gołębiowski Małgorzata Stefania Lewandowska s. 237-265