Znaleziono 8 artykułów

Mieczysław Giergielewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Do genezy >>Małej Improwizacji<<", Mieczysław Giergielewicz, "Ruch Literacki" z.3 (1975) : [recenzja] Małgorzata Rubiec-Massalska Mieczysław Giergielewicz (aut. dzieła rec.) s. 91
Poeta Podola Mieczysław Giergielewicz s. 110-127
"Polski teatr romantyczny", Część 1 : "Prolegomena do estetyki", Stanisław Kolbuszewski, Gniezno 1931 : [recenzja] Mieczysław Giergielewicz Stanisław Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 134-136
Z estetyki francuskiej ostatniego dziesięciolecia Mieczysław Giergielewicz s. 146-168
"Z półwiecza Konopnickiej w Ameryce i Anglii", Mieczysław Giergielewicz [w:] "Maria Konopnicka", pod red. K. Tokarzówny, Warszawa 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Mieczysław Giergielewicz (aut. dzieła rec.) s. 188
"Studia i spotkania literackie", Mieczysław Giergielewicz, Indeks oprac. M.Kern-Jędrychowska, Warszawa 1983 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Mieczysław Giergielewicz (aut. dzieła rec.) s. 250
"Das Literarische Kunstwerk : Eine Untersuchung aus dem Grenzgebiet der Ontologie, Logik und Literaturwissenschaft", Roman Ingarden, Halle 1931 : [recenzja] Mieczysław Giergielewicz Roman Ingarden (aut. dzieła rec.) s. 260-272
"Introduction to Polish Versification", Mieczysław Giergielewicz, Philadelphia 1970, University of Pennsylvania Press, ss. X, 210 : [recenzja] Lucylla Pszczołowska Mieczysław Giergielewicz (aut. dzieła rec.) s. 362-365