Znaleziono 1 artykuł

Jan Gienc

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mózgowioczaszka "bison priscus" ze zbiorów przyrodniczych Muzeum Narodowego w Kielcach na tle podobnych znalezisk w Polsce Jan Gienc Paweł Król s. 137-153