Znaleziono 5 artykułów

Mikołaj Getka-Kenig

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Motywy wolnomularskie w architekturze pałacu w Luberadzu - masoneria, neopalladianizm a "le romantisme primaire" Mikołaj Getka-Kenig s. 24-38
Car rosyjski królem Polski – problemy reprezentacji malarskiej 1815–1830 Mikołaj Getka-Kenig s. 175-181
Wywłaszczone ziemiaństwo jako zjawisko społeczne w powojennej Polsce : (na marginesie książki Anny Łoś, "Styl życia ziemiaństwa polskiego po II wojnie światowej") Mikołaj Getka-Kenig Anna Łoś (aut. dzieła rec.) s. 337-349
"Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny. Cz. 8", red. Sławomir Górzyński, Warszawa 2007 : [recenzja] Mikołaj Getka-Kenig Sławomir Górzyński (aut. dzieła rec.) s. 338-341
Nobilitacje i nobilitowani w Królestwie Polskim w latach 1816–1830 — próba charakterystyki Mikołaj Getka-Kenig s. 725-754