Znaleziono 12 artykułów

Adriana Garbatowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tożsamość regionalna : mit czy rzeczywistość? Adriana Garbatowska s. 20-30
Walkowice - zachodnie rubieże Wielkopolski Adriana Garbatowska s. 137-150
"Obcy" w grupach kolędniczych Adriana Garbatowska s. 145-156
Ubogiemu piskorz Adriana Garbatowska s. 161-167
Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu Adriana Garbatowska s. 161-168
"Obóz ćwiczebny Wojsk Wielkopolskich" w Wielkopolskim Parku Etnograficznym Adriana Garbatowska Tomasz Lange s. 163-167
Przesiedleńcy w Wielkopolsce : stosunek ludności miejscowej do osadników z Kresów Wschodnich Adriana Garbatowska s. 177-187
Czas wolny - gry i zabawy: formy aktywności Adriana Garbatowska s. 271-278
25. konferencja Stowarzyszenia Europejskich Muzeów na Wolnym Powietrzu (AEOM) Czechy-Słowacja 20-25 sierpnia 2011 r. Adriana Garbatowska s. 293-297
Międzynarodowa Konferencja w Węgierskim Muzeum na Wolnym Powietrzu w Szentendre Adriana Garbatowska Marta Romanow-Kujawa s. 305-307
Dzień dziecka w Skansenie Adriana Garbatowska s. 341-342
Festiwal bajek, baśni, legend i podań : przegląd regionalny : Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach 8 maja 2004 Adriana Garbatowska s. 361-363