Znaleziono 3 artykuły

Shaun Gallagher

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przerysować mapę i przestawić czas : fenomenologia i nauki kognitywne Shaun Gallagher Francisco Varela Beata Stawarska (tłum.) s. 77-123
Interview with Shaun Gallagher, Part I : from Varela to a different phenomenology = Od Vareli do innej fenomenologii : wywiad z Shaunem Gallagherem, część I Przemysław Nowakowski Jacek S. Podgórski Marek Prokopski Witold Wachowski Janusz Guzowski (tłum.) s. 185-192, 77-84
Hermeneutyka i nauki kognitywne Shaun Gallagher s. 197-212, 89