Znaleziono 5 artykułów

Wiesława Gadomska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sztynort : naturalne wnętrze krajobrazowe w synergii z dziedzictwem kulturowym Wiesława Gadomska s. 15-26
Użytki rolne w krajobrazie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich Wiesława Gadomska s. 63-72
Walory krajobrazowe doliny Łyny w obrębie granic Olsztyna = The Value of Landscape Łyna Valley within Olsztyn Wiesława Gadomska s. 171-185
Naturalne i kulturowe uwarunkowania projektowanego ogrodu botanicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Mariusz Antolak Wiesława Gadomska Krystyna Kleszewska s. 385-398
Humanizacja postindustrialnej przestrzeni miejskiej - przykład nowojorskiego parku High Line jako udanej rewitalizacji dawnej linii kolejowej = Humanisation of Post-Industrial Urban Space - The Example of New York High Line Park as Successful Revitalisation of Former Railway Line Wiesława Gadomska s. 535-545