Znaleziono 2 artykuły

Halszka Górny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Antroponimia wsi Krościenko Wyżne (XV-XVI w.) w świetle kolonizacji niemieckiej Halszka Górny s. 33-40
"Nazwy własne w piœśmiennictwie pamiętnikarskim XIX wieku. Perspektywa funkcjonalno-tekstologiczna", Halszka Górny, Kraków 2013 : [recenzja] Maria Biolik Halszka Górny (aut. dzieła rec.) s. 99-102