Znaleziono 8 artykułów

Janusz Adam Frykowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szkody wyrządzone przez jazdę polską w starostwie tyszowieckim w XVII i XVIII wieku Janusz Adam Frykowski s. 25-34
    Zacytuj
  • Udostępnij
Dzieje parafii unickiej pw. św. Mikołaja w Tomaszowie Lubelskim w świetle osiemnastowiecznych protokołów wizytacji kościelnych Janusz Adam Frykowski s. 28-44
Parafia unicka w Werechaniach Janusz Adam Frykowski s. 30-47
Parafia unicka pw. Przemienienia Pańskiego w Nabrożu do 1875 roku Janusz Adam Frykowski s. 33-58
Z kart parafii unickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gródku w świetle osiemnastowiecznych wizytacji kościelnych Janusz Adam Frykowski s. 157-171
"Dzieje Tyszowiec do roku 1809", Teresa Szyszlak (Kozyra), Rzeszów 2012 : [recenzja] Janusz Adam Frykowski Teresa Szyszlak (Kozyra) (aut. dzieła rec.) s. 245-248
Dzieje parafii unickiej pw. św. Demetriusza Męczennika w Nedeżowie w świetle XVIII-wiecznych wizytacji kościelnych Janusz Adam Frykowski s. 319-345
Z dziejów parafi i unickiej pw. św. Michała Archanioła w Perespie w XVIII wieku Janusz Adam Frykowski s. 377-414