Znaleziono 16 artykułów

Małgorzata Frankowska-Terlecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
<Skarbiec wiedzy> Brunetto Latiniego Małgorzata Frankowska-Terlecka
Réflexions sur le modèle médiéval du monde - Guriewicz, Aron. Les cathégories de la culture médiévale. Warszawa 1976 Małgorzata Frankowska-Terlecka
Pojęcie filozofii u Jana z Meun : druga część "Powieści o Róży" Małgorzata Frankowska-Terlecka s. 7-28
Some Considerations on the Role of the Mediaeval Postulates to Base Scientific Cognition of Mathematics Małgorzata Frankowska-Terlecka s. 123-136
Koncepcja człowieka w poetyckiej wizji Bernarda Silvestris Małgorzata Frankowska-Terlecka s. 123-136
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w 1995 r. Małgorzata Frankowska-Terlecka s. 165-169
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w 1993 r. Małgorzata Frankowska-Terlecka s. 170-172
Czy Dante bez zastrzeżeń wysławia Brunetta Latiniego w XV pieśni "Piekła"? : a propos M. Frankowskiej-Terleckiej "Skarbiec wiedzy" B. Latiniego Jan Sulowski Małgorzata Frankowska-Terlecka (aut. dzieła rec.) s. 189-194
[W odpowiedzi Panu Profesorowi Janowi Sulowskiemu] Małgorzata Frankowska-Terlecka s. 194
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w 1994 r. Małgorzata Frankowska-Terlecka s. 199-203
Encyklopedie trzynastowieczne : refleksje i propozycje Małgorzata Frankowska-Terlecka s. 199-209
"Scientia" as Conceived by Roger Bacon Małgorzata Frankowska-Terlecka s. 209-231
"Skarbiec wiedzy Brunetta Latiniego. Trzynastowieczna myśl encyklopedyczna jako wyraz tendencji do upowszechniania wiedzy", Małgorzata Frankowska-Terlecka, Wrocław 1984 : [recenzja] Jan Legowicz Małgorzata Frankowska-Terlecka (aut. dzieła rec.) s. 563-567
Poznańska sesja naukowa. Józef Kostrzewski - dzieło i dziedzictwo Małgorzata Frankowska-Terlecka s. 618-620
"Kultura średniowiecznej Europy", Jacques Le Goff, Warszawa 1970 : [recenzja] Małgorzata Frankowska-Terlecka Bolesław Ostrowski Jacques Le Goff (aut. dzieła rec.) s. 632-641
W hołdzie Mikołajowi Kopernikowi Małgorzata Frankowska-Terlecka s. 677-686