Znaleziono 14 artykułów

Anna Filipczak-Kocur

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Skarbowość Rzeczypospolitej lat 1587-1697 : (stan badań, źródła i postulaty) Anna Filipczak-Kocur s. 31-43
Finanse litewskie za podskarbiego Hieronima Kryszpina Kirszenszteina 1663 - 1676 Anna Filipczak-Kocur s. 41-85
Księga skarbowa z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie odnaleziona w Kijowie Anna Filipczak-Kocur s. 63-75
Cła litewskie 1630-1634 : (z dziejów skarbu Wielkiego Księstwa Litewskiego za podskarbiostwa Stefana Paca) Anna Filipczak-Kocur s. 87-100
Materiały do dziejów skarbu koronnego za Władysława IV Anna Filipczak-Kocur s. 97-120
Konfederacja litewska na nadzwyczajnym sejmie w 1672 roku Anna Filipczak-Kocur s. 131-137
"Economic Systems and State Finance", wyd. Richard Bonney, Oxford 1995 : [recenzja] Anna Filipczak-Kocur Richard Bonney (aut. dzieła rec.) s. 176-184
Litewski Trybunał Skarbowy (1591-1717) Anna Filipczak-Kocur s. 183-209
Informacje o sejmach i sejmikach w korespondencji Sapiehów w Centralnym Państwowym Historycznym Archiwum w Kijowie Anna Filipczak-Kocur s. 239-249
Senatorowie i posłowie koronni na sejmie 1607 roku Anna Filipczak-Kocur s. 291-303
"Historia sejmu polskiego, t. I: Do schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej", pod. red. J. Michalskiego, oprac. J. Bardach, W. Czapliński, J. Michalski, A. Sucheni-Grabowska, W. Uruszczak, Warszawa 1984 : [recenzja] Anna Filipczak-Kocur Juliusz Bardach (aut. dzieła rec.) Władysław Czapliński (aut. dzieła rec.) Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) Anna Sucheni-Grabowska (aut. dzieła rec.) Wacław Uruszczak (aut. dzieła rec.) s. 374-383
"Sejm zwyczajny z roku 1629", Anna Filipczak-Kocur, Warszawa-Wrocław 1979 : [recenzja] Rafał Karpiński Anna Filipczak-Kocur (aut. dzieła rec.) s. 427-428
Udział senatorów w pracach sejmowych za Zygmunta III i Władysława IV Władysław Czapliński Anna Filipczak-Kocur s. 665-676
„Skarb litewski za pierwszych dwu Wazów 1587-1648”, Anna Filipczak-Kocur, Wrocław 1994 : [recenzja] Igor Kąkolewski Anna Filipczak-Kocur (aut. dzieła rec.) s. 666-668