Znaleziono 1 artykuł

Maria Filina

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Losy Polaków na Kaukazie: cz.I: >>Tbiliska grupa<< polskich poetów zesłańczych", Maria Filina, Danuta Ossowska, Tbilisi 2007 ; [recenzja] Maria Korybut-Marciniak Maria Filina (aut. dzieła rec.) Danuta Ossowska (aut. dzieła rec.) s. 350-352