Znaleziono 4 artykuły

Józef Fert

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Późny wnuk - nieporozumienie? Józef Fert s. 3-14
">>Od niesienia<< czy >>odniesienia<<. Na marginesie wiersza Norwida >>Moralności<<", Józef Fert, "Studia Norwidiana".1. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1983 : [recenzja] Anna Bujnowska Józef Fert (aut. dzieła rec.) s. 187
"Późny wnuk-nieporozumienie?", Józef Fert, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1983) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Józef Fert (aut. dzieła rec.) s. 244
"Vade-mecum", Cyprian Norwid, oprac. Józef Fert, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990 : [recenzja] Jolanta Czarnomorska Józef Fert (aut. dzieła rec.) Cyprian Norwid (aut. dzieła rec.) s. 270-280