Znaleziono 3 artykuły

Janusz Faryś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prof. dr hab. Janusz Pajewski (1907-2003) : [nekrolog] Janusz Faryś s. 273-276
Polska bez Piłsudskiego : z dziejów myśli piłsudczykowskiej (1935-1939) Janusz Faryś s. 281-289
Uwagi na temat materiałów z konferencji o akcji "Wisła" Igor Hałagida Janusz Faryś (aut. dzieła rec.) J. Jekiel (aut. dzieła rec.) s. 607-612