Znaleziono 13 artykułów

Ewa Dziawgo

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza wpływu czasu wygaśnięcia na ryzyko korytarzowych opcji kupna Ewa Dziawgo s. 67-76
Analiza wrażliwości ceny opcji o uwarunkowanej premii Ewa Dziawgo s. 107-121
Opcje o odwrotnie uwarunkowanej premii Ewa Dziawgo s. 117-132
Wpływ czasu wygaśnięcia na własności hybrydowej opcji collar Ewa Dziawgo s. 143-155
Analiza wrażliwości ceny opcji floored Ewa Dziawgo s. 195-209
Opcja egzotyczna – innowacyjny instrument inżynierii finansowej = Exotic option – innovate instrument financial engineering Ewa Dziawgo s. 260-273
Opcja egzotyczna – innowacyjny instrument inżynierii finansowej = Exotic option – innovate instrument financial engineering Ewa Dziawgo s. 260-273
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zarządzanie ryzykiem rynkowym a konkurencyjność przedsiębiorstwa Ewa Dziawgo s. 283-295
Opcje drabinowe - analiza własności Ewa Dziawgo s. 405-420
Opcje elastyczne i ich własności : analiza empiryczna Ewa Dziawgo s. 465-472
Ryzyko zmiany ceny instrumentu bazowego a zastosowanie opcji barierowych w transakcjach finansowych Ewa Dziawgo s. 471-482
Opcje zmiany Ewa Dziawgo s. 489-502
Rodzaje opcji potęgowych i ich ryzyko delty Ewa Dziawgo s. 625-637
    Zacytuj
  • Udostępnij