Znaleziono 3 artykuły

Anna Dybała

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Perspektywy integracyjne kandydatów do członkostwa w UE w świetle raportów instytucji międzynarodowych Anna Dybała Mieczysław Poborski s. 59-79
Raport Komisji Europejskiej : perspektywy integracyjne Polski Anna Dybała s. 65-89
Powołanie Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej a polska polityka makroekonomiczna w świetle kryteriów konwergencji Traktatu z Maastricht Anna Dybała s. 93-108