Znaleziono 7 artykułów

Roman Duda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Integralność matematyki Roman Duda s. 7-19
Osiągnięcia i znaczenie lwowskiej szkoły matematycznej Roman Duda s. 35-48
Uwagi o materii matematycznej i roli pojęć matematycznych Roman Duda s. 83-98
Historia matematyki w Polsce po 1945 r. : (stan historiografii) Roman Duda s. 107-202
Sprawozdanie z udziału Polski w XX Międzynarodowym Kongresie Historii Nauki w Liège (Belgia), 20-26 lipiec 1997 Roman Duda s. 213-217
"Lwowska szkoła matematyczna", Roman Duda, Wrocław 2007 : [recenzja] Adam Matuszewski Roman Duda (aut. dzieła rec.) s. 216
[Artykuł p. Waleriana Piotrowskiego] Roman Duda s. 835