Znaleziono 6 artykułów

Sebastian Drabik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Krakowska PZPR w okresie „małej stabilizacji” Sebastian Drabik s. 85-105
Bilans otwarcia : PZPR w województwie krakowskim w latach 1948–1956 (członkowie) Sebastian Drabik s. 111-150
Bezpieka i partia wobec wyborów do Sejmu PRL I kadencji w 1952 r. w województwie krakowskim Sebastian Drabik s. 129-161
Członkowie KPP w krakowskiej PZPR Sebastian Drabik s. 237-261
Wojewódzka organizacja partyjna PZPR w Krakowie w Październiku 1956 i w okresie wyborów w styczniu 1957 roku Sebastian Drabik s. 247-261
"Elita polityczna krakowskiej PZPR w latach 1956–1975", Sebastian Drabik, Kraków 2013 : [recenzja] Rafał Łatka Sebastian Drabik (aut. dzieła rec.) s. 349-352